Your Cart

WE WORK ONLY WITH MARKETING AGENCIES

Polityka prywatności

1. Dane dostępowe i hosting
Naszą stronę internetową można odwiedzić bez podawania swoich danych osobowych. Podczas każdego wywołania strony internetowej serwer internetowy zapisuje automatycznie tylko tak zwany serwerowy plik dziennika, zawierający np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, przekazaną ilość danych oraz usługodawcę wysyłającego zapytanie (dane dostępu) i dokumentujący zapytanie.
Te dane dostępowe będą analizowane wyłącznie w celu zapewnienia niezakłóconego użytkowania strony oraz poprawienia naszej oferty. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) zapewnieniu naszych przeważających uzasadnionych interesów w ramach rozważania interesów w zakresie prawidłowej prezentacji naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe zostają skasowane najpóźniej siedem dni po zakończeniu odwiedzin strony.
Usługi hostingowe świadczone przez oferentów trzecich
W ramach przetwarzania danych na nasze zlecenie oferent trzeci świadczy dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji strony internetowej. Służy to zapewnieniu naszych przeważających uzasadnionych interesów w ramach rozważania interesów w zakresie prawidłowej prezentacji naszej oferty. Wszystkie dane zbierane w opisany powyżej sposób w ramach użytkowania niniejszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym są przetwarzane na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach następuje wyłącznie w opisanych tutaj ramach.
Usługodawca ten ma siedzibę na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

2. Zbieranie i wykorzystywanie danych w celu realizacji umowy oraz podczas tworzenia konta klienta
Zbieramy dane osobowe, jeśli przekażą nam je Państwo dobrowolnie w ramach Państwa zamówienia, kontaktu z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub pocztą elektroniczną) lub też podczas tworzenia konta klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, gdyż w takich przypadkach dane te są dla nas niezbędne w celu realizacji umowy lub opracowania Państwa zapytania, czy też stworzenia konta klienta, a bez ich podania zamówienie i/lub utworzenie konta, czy też odpowiedź na zapytanie nie będą możliwe. Jakie dane są zbierane, jest widoczne w danych formularzach.
Wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu realizacji umowy i opracowania Państwa zapytań. Po całkowitej realizacji umowy lub skasowaniu Państwa konta klienta Państwa dane zostają ograniczone do dalszego przetwarzania, a po upłynięciu podatkowych i handlowych okresów przechowywania zostają one skasowane, o ile nie wyrazili Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub nie zastrzeżemy sobie wykraczającego poza ten zakres dalszego, dopuszczalnego prawnie, wykorzystywania danych, o którym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Usunięcie Państwa konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić przez wysłanie wiadomości na podany poniżej kontakt lub za pomocą przewidzianej do tego celu funkcji na koncie klienta.

 

3. Przekazywanie danych
W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przekazujemy lub możemy udostępnić Państwa dane podmiotom, które są niezbędne w realizacji naszych celów czyli: naszym pracowniom i współpracownikom, dla potrzeb realizacji swojej czynności związane z obsługą klienta, firm transportowych realizujących dostawę, usługi płatnicze, biuro księgowe dla celów podatkowych i rachunkowych, organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi.

 

4. Newsletter e-mailowy i reklama rozsyłana pocztą
Jeśli zarejestrują się Państwo do naszego newslettera, wykorzystujemy wymagane w tym zakresie lub przekazane oddzielnie przez Państwa dane, tak aby regularnie przesyłać Państwu nasz newsletter e-mailowy na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Wyrejestrowanie z newslettera jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić przez wysłanie wiadomości na podany poniżej kontakt lub za pomocą przewidzianego do tego celu odnośnika. Po wyrejestrowaniu usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub nie zastrzeżemy sobie wykraczającego poza ten zakres dalszego, dopuszczalnego prawnie, wykorzystywania danych, o którym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.
Newsletter będzie rozsyłany w ramach przetwarzania na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekażemy w tym celu Państwa adres poczty elektronicznej.
Usługodawca ten ma siedzibę na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Reklama pocztowa i Państwa prawo do odwołania
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania Państwa imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych, np. przesyłania interesujących ofert i informacji o naszych produktach drogą pocztową. Służy to zapewnieniu naszych przeważających uzasadnionych interesów w ramach rozważania interesów w zakresie reklamy kierowanej do naszych klientów zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Przesyłki reklamowe będą rozsyłane w ramach przetwarzania na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekażemy w tym celu Państwa dane.
Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na zapisywanie i wykorzystywanie Państwa danych, wysyłając wiadomość na wskazany poniżej kontakt.

 

5. Wykorzystywanie danych podczas realizacji płatności
Kontrola wypłacalności
W ramach zainicjowania transakcji lub w przypadku uzasadnionego interesu uzyskamy informację o tożsamości i wypłacalności od specjalizujących się w tym zakresie przedsiębiorstw usługowych (wywiadowni gospodarczych). W tym celu przekazujemy Państwa dane osobowe wymagane do kontroli wypłacalności firmie
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław
Będą przy tym uwzględniane odpowiednie środki w celu zapewnienia Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów. Mają Państwo możliwość przedstawienia swojego stanowiska poprzez kontakt podany poniżej i zakwestionowania decyzji. Do chwili zakończenia stosunku umowy zastrzegamy sobie wykraczające poza ten zakres, dopuszczalne prawnie, wykorzystywanie danych, o którym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Mają Państwo prawo wyraźnie się temu sprzeciwić.

 

6. Pliki cookie
W celu uatrakcyjnienia prezentacji naszej strony internetowej i umożliwienia korzystania z niektórych funkcji służących wyświetlaniu pasujących produktów lub też w celu badania rynku wykorzystujemy na różnych stronach tak zwane pliki cookie. Służy to zapewnieniu naszych przeważających uzasadnionych interesów w ramach rozważania interesów w zakresie zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi automatycznie na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookie są ponownie kasowane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu Państwa przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie).
Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnych odwiedzin (trwałe pliki cookie). Okres przechowywania widoczny jest w przeglądzie w ustawieniach plików cookie Państwa przeglądarki internetowej. Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby być informowanym o ustawianiu plików cookie i decydować w poszczególnych przypadkach o ich zaakceptowaniu lub wykluczeniu plików cookie całkowicie lub w poszczególnych przypadkach. Każda przeglądarka różni się pod względem sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest on opisany w menu pomocy każdej przeglądarki i wyjaśnia Państwu w jaki sposób mogą Państwo zmienić ustawienia plików cookie. Dla danych przeglądarek znajdą je Państwo pod poniższymi linkami:

• Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
• Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
• Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
• Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
• Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
W przypadku niezaakceptowania plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej jest ograniczona.

 

7. Możliwość kontaktu i Państwa prawa
Jako osobie zainteresowanej przysługują Państwu następujące prawa:
• • zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) prawo – w ustalonym tam zakresie – do domagania się informacji dotyczących przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych;
• • zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) prawo do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawdziwych lub uzupełnienia przechowywanych u nas Państwa danych osobowych;
• • zgodnie z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) prawo do żądania usunięcia przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, o ile nie jest konieczne dalsze ich przetwarzanie
o – w celu skorzystania z prawa do swobodnego wyrażania swojego zdania i informacji;
o – w celu zrealizowania obowiązku prawnego;
o – ze względu na interes publiczny lub
o – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
• • zgodnie z art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile
o – kwestionują Państwo prawidłowość danych;
o – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
o – nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub
o – wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
• • zgodnie z art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) prawo do żądania otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, lub przesłania innemu podmiotowi odpowiedzialnemu;
• • zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły w tym zakresie mogą się Państwo zwrócić do organu nadzorczego właściwego dla Państwa zwyczajowego (stałego) miejsca pobytu lub miejsca pracy lub siedziby naszego przedsiębiorstwa.

W razie pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w przypadku udzielania informacji, sprostowań, zablokowania lub usunięcia danych oraz odwołania udzielonej ewentualnie zgody czy też sprzeciwu wobec konkretnego wykorzystania danych proszę zwrócić się do:

gdpr@theonegroup.pl

 

********************************************************************

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli przetwarzamy w sposób opisany powyżej dane osobowe w celu zapewnienia naszych przeważających uzasadnionych interesów w ramach rozważania interesów, mogą Państwo sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie następuje w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z tego prawa w sposób opisany powyżej. Jeśli przetwarzanie następuje w innych celach, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu tylko w przypadku przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Po skorzystaniu z Państwa prawa do wniesienia sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać pilne chronione powody przetwarzania przewyższające Państwa interesy, prawa i wolności lub, jeśli przetwarzanie będzie służyło do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
Powyższe nie obowiązuje, jeśli przetwarzanie następuje w celach marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.

 

********************************************************************

2022-09-16

Free delivery

For orders above 250 euro

Top quality branding

Over 20 years of experience in branding and embroidery

Fast realisation dates

For both products on stock and special order made products